Srdečne pozývame všetkých záujemcov o získanie umeleckého vzdelania na prijímacie pohovory v dňoch 6. - 14. septembra 2021.

Žiaci hudobného odboru budú počas štúdia postupovať podľa špeciálne vypracovaných učebných plánov a osnov MŠ SR, ktoré zaručujú rýchle a dokonalé osvojenie učiva. Žiaci výtvarného odboru sa zoznámia s kresbou, maľbou, grafikou, modelovaním a so širokou škálou aj menej známych výtvarných techník. Žiaci literárno-dramatického odboru majú možnosť popri škole aj účinkovať v Detskom divadelnom súbore Kamarát pri MO Živeny.
Mnohí naši absolventi úspešne pokračujú v štúdiu na stredných umeleckých školách alebo konzervatóriách.

prijimacky.jpg

Tešíme sa na Vás!