Súkromná základná umelecká škola

Ponúkame vzdelanie v hudobnom, výtvarnom a hudobno-dramatickom odbore.

Zaručujeme:
  • kvalitu vyučovania, nové formy a metódy vyučovania
  • rozvíjanie nadania, talentu, kreativity, zručností a schopností
  • pozitívne budovanie vzťahu k ľudským, kultúrnym a umeleckým hodnotám
Pedagógovia:
  • Mgr. Eva Benčíková, riaditeľka - literárno-dramatický odbor
  • Mgr.et. Mgr. art. Ivan Illovský - výtvarný odbor
  • Daniel Jašek - gitara
  • Mgr. Mária Pristachová - hudobná náuka
  • Mgr. Juliana Žilinská - klavír, keyboard
  • Mgr. Anna Fúrová - klavír, keyboard
Z histórie školy:

Naša škola vznikla v školskom roku 2006/2007.

Začínali sme 30 žiakmi a postupom času sa v každom školskom roku počet žiakov zvyšoval.  Škola od začiatku existovania sídli v historickej budove Živena – spolok slovenských žien.

Prvým riaditeľom školy bol Alexander Farkaš, hudobný skladateľ, klavirista a pedagóg.

Vyučovanie prebieha v kvalitne vybavených učebniach, kde máme vytvorené priaznivé podmienky pre štúdium na hudobných nástrojoch. V škole sa nachádza aj koncertná sála s kapacitou cca 100 ľudí, kde každoročne usporiadame žiacke koncerty.