Výstava MÚ Martin máj-jún 2019

Výstava diel žiakov výtvarného odboru našej školy v priestore vestibulu Mestského úradu Martin.

Ďakujeme mestu Martin za poskytnutie priestoru.