Kontakt

Súkromná základná umelecká škola
Adresa: Námestie S. H. Vajanského 2
  036 01 Martin
   
IČO: 37982397
   
Telefón: 0907-302 030
E-mail: info@szusmartin.sk