Pokyny riaditeľa SZUŠ v súvislosti s organizáciou výchovy a vzdelávania v školskom roku  2020/21:

  • Do budovy školy môže vstúpiť len jeden zákonný zástupca žiakov MŠ a 1-4.ročníka ZŠ.
  • Do priestorov SZUŠ je možný vstup len s rúškom a za dodržania hygienických opatrení. / žiaci 1-4. ročníka ZŠ sa doporučuje nosiť rúško.
  • Upozorňujeme, že žiak sa môže zúčastniť vyučovania len s vyplneným čestným vyhlásením o bezinfekčnosti a vyplneným zdravotným dotazníkom.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku! :)