Rozhodnutím zriaďovateľa sa od 15.6.2020 obnovuje vyučovanie všetkých odborov a všetkých foriem vzdelávania.

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení školy od 15.6.2020