12.máj 2019 od 16:00

sa bude konať v priestoroch školy

Deň otvorených dverí

Srdečne Vás pozývame!


Výstava v priestoroch MÚ Martin
máj-jún 2019