18.12.2018 o 17:00 sa konala vianočná vernisáž a koncert. Ďakujeme všetkým zúčastneným za hojnú účasť.