V školskom roku 2018/2019

sme novotvorili výtvarný odbor

Výučba prebieha v úplne novom ateliéri našej SZUŠ.

a tiež

novootvorený literárno-dramatický odbor

Výučba prebieha v našej divadelnej sále.