Deň otvorených dverí 2019

sa bude konať v priestoroch školy

12.mája 2019 od 16:00

v budove Živeny

Srdečne Vás pozývame!